Lokalkunnskap, erfaring og trygghet

Advokatfirmaet for privatpersoner og næringslivet på Bekkestua og omegn i Bærum 

Arv, familie og skifte

Trygghet når livet endrer seg

Vær forberedt når endringer skjer. Vi tilbyr faste, lave priser på testament, samboerkontrakt, ektepakt og fremtidsfullmakt. Riktig tilpasset kan disse sikre smidighet og forutsigbarhet når noe uventet hender. Oppstår det likevel en konflikt, er det god hjelp å få for å sikre seg og sine. 

Arbeidsforhold

Usikre tider kan gjøres litt sikrere

En god arbeidsavtale og forståelige spilleregler er en ekstra trygghet for både den ansatte og arbeidsgiveren. Noen ganger må man stå på litt ekstra for å ivareta sine rettigheter som ansatt. Også for arbeidsgivere er det mye å hente på riktig forståelse av mulighetene innenfor regelverket. 

Eiendom

Spisskompetanse gir merverdi

Skal du kjøpe, selge, utvikle, reklamere på eller leie ut eiendom, kan det være avgjørende å få riktig bistand. Dårlige råd er som regel dyrere enn gode råd. Både eiendomsutviklere og privatpersoner har ofte mye å hente på å få vurdert gode alternativer når det skal gjøres noe med en eiendom. Andre ganger må bare noe gjennomføres selv om det er komplisert, og da er profesjonell bistand essensielt. 

Næringsliv

Gode prosesser og riktig fokus

Gode kontrakter med leverandører, kunder og samarbeidspartnere hindrer konflikter og gir god flyt i virksomheten. En fast advokatforbindelse som gir bedriften gode, løpende råd kan forebygge tvister og andre uønskede utfordringer. Noen tvister er likevel uunngåelige, og da er det betryggende å ha en advokat som kjenner bedriften godt.