Arbeidsrett


Arbeidsrett
Vi tilbyr tjenester innen arbeidsrett både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Tjenestene omfatter:

- Ansettelsesavtaler: Maler og enkeltstående avtaler

- Endringer i arbeidsforholdet: Nye arbeidsoppgaver, endringer i vilkår og andre endringer

- Oppsigelse, avskjed og permittering: Planlegging og gjennomføring formelt og korrekt

- Nedbemanning: Planlegging og gjennomføring av prosesser

- Virksomhetsoverdragelse: Avklaringer, informasjon til ansatte og nye ansettelsesavtaler

Faste priser kan avtales på forhånd