Eiendom - næring


Vi har omfattende erfaring som rådgiver for større aktører innen kjøp, salg, utvikling og utleie av bolig- og næringseiendom. Det gjør at vi kan tilby effektiv, solid og prisgunstig bistand innen juridiske tjenester for det profesjonelle eiendomsmarkedet. 

Eiendomstransaksjoner

- Bud med forbehold og andre bestemmelser

- Gjennomgang av eiendom og eiendomsselskap (due diligence) skalert etter omfang

- Forhandling om og inngåelse av kjøpekontrakt ved bruk av meglerstandarder

- Oppgjørsfunksjon for både eiendom og eiendomsselskap

Eiendomsutvikling

- Grunnerverv og opsjonsavtaler

- Regulering av eiendom

- Entreprisekontrakter

- Salg av prosjekter, boliger og næringseiendom

Utleie av eiendom

- Inngåelse og oppfølging av leiekontrakter for næringseiendom - meglerstandarder

- Oppsigelse og tvisteløsning