Fremtidsfullmakt


Fremtidsfullmakt

Plutselig kan livet endre seg. Hjerneslag, demens eller ulykke kan føre til at man brått eller i løpet av en periode ikke blir i stand til å råde over sin egen økonomi og sine eiendeler. 

I en slik situasjon vil en fremtidsfullmakt som er laget på forhånd være en enkel måte å sikre seg at pårørende får mulighet til å disponere over ens bankkonto, eiendom, helsemessige forhold og andre viktige forhold. 

Uten fremtidsfullmakt må man få godkjennelse fra myndighetene til å kunne disponere over slike forhold for sin ektefelle, samboer eller forelder. Situasjonen er dermed mye enklere hvis man kan vise frem en fremtidsfullmakt som oppfyller lovens krav.

Fullmakten vil først tre i kraft når den helsemessige situasjonen tilsier det, gjerne etter at fullmaktsgiverens fastlege har bekreftet det.  

Det er strenge krav for at en fremtidsfullmakt er gyldig, både om hva den skal og kan inneholde, og hvordan den settes opp og signeres. 

Det er dessuten ofte behov for å tilpasse fullmakten til konkrete forhold. Har man for eksempel laget et testament, bør man koble fremtidsfullmakten til testamentet. På den måten kan man sikre seg mot at pårørende foretar seg noe som vil stride mot hva fullmaktsgiveren har bestemt skal skje etter sin død. 

Vi lager godt tilpassede fremtidsfullmakter som sikrer en trygg og forutsigbar situasjon for både fullmaktsgiveren og den som skal bruke fullmakten. 

Vi tilbyr fast pris for fremtidsfullmakt som også inkluderer et møte for å kartlegge særlige behov og tilpasninger, se mer i Kontakt og priser.

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.