Kontrakter


Leverandør- og kundekontrakter

Gode kontrakter med leverandører, kunder og samarbeidspartnere hindrer konflikter og gir god flyt i virksomheten. Det er også viktig å beskytte seg mot uønsket bruk av varemerker og forretningshemmeligheter, samt å sikre seg fleksibilitet til å gjøre endringer i virksomheten uten å måtte reforhandle avtalen. 

Særlige kontraktsformer

Vi tilbyr bistand i særlige kontraktsformer som franchisekontrakter, agentavtaler, joint ventures, OPS og offentlige anskaffelser. Ta kontakt for å distutere nærmere hvordan vi kan bistå.