Samboeravtaler


Samboeravtaler

Samboerforhold er mye mindre regulert i lovverket enn ekteskap, både hva som gjelder underveis i forholdet og hva som skjer ved et eventuelt brudd.

Det er derfor anbefalt å sette opp en samboerkontrakt som vanligvis inneholder bestemmelser om:

- Hvem som eier hva - eneeie og sameie

- Disposisjonsrett over eiendeler

- Ansvar for gjeld

- Felles utgifter

- Foreldreansvar og andre forhold knyttet til felles og egne barn

- Fordeling av eiendeler og verdier ved opphør av samboerforholdet

Vi tilbyr faste, lave priser på samboeravtaler. Les mer her: Kontakt og priser