Skilsmisse og samlivsbrudd


Skilsmisse

Vi bistår ved uttak av separasjon og skilsmisse. Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Skilsmisseoppgjør

Vi bistår med oppgjør mellom ektefeller ved skilsmisse, enten for begge parter i fellesskap eller for en av partene. 

Oppgjør ved skilsmisse kan være komplisert. Det kan ofte herske tvil om hvem som eier hvilke eiendeler. Videre kan verdsettelse av eiendeler som den ene skal ta over være gjenstand for konflikt. Reglene om deling i ekteskapsloven er også kompliserte, og mange misforståelser kan oppstå fordi man ikke forstår reglene godt nok. 

Vi gir råd om forståelse av regelverket, lager oppstilling av oppgjøret og utarbeider en avtale om fordeling. 

Ved konflikt bistår vi med tvisteløsning, om nødvendig for domstolene. 

Samlivsbrudd mellom samboere

Også ved brudd mellom samboere må det foretas en fordeling av eiendeler og verdier. Vi bistår med oppstilling av oppgjør og utarbeider avtale om fordeling mellom partene. 

Ved konflikt bistår vi med tvisteløsning, om nødvendig for domstolene. 

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.