Våre tjenester

25 års erfaring og god kundeservice

Bekkestua Advokatkontor AS i Bærum tilbyr tjenester rettet mot både privatpersoner og små og store bedrifter. Her er noe av det vi kan bistå med:

FOR PRIVATPERSONER:

 • Arv og skifte: Testamenter for både enkle og kompliserte forhold, fremtidsfullmakter, skifte av dødsbo og generasjonsskifte i bedrifter, samt alt annet innen arverett.
 • Ekteskap og samboerforhold: Ektepakt og samboeravtale. Ved skilsmisse og samlivsbrudd bistår vi med skifte av felleseie og fordeling av verdier, eiendeler og gjeld. 
 • Eiendom: Overføring av eiendom, reklamasjoner og tvister ved kjøp og salg av eiendom, seksjonering, fradeling og andre endringer, utvikling og regulering, nabotvister om gjerder, trær og støy, byggesøknader og festeavtaler. Leiekontrakter for utleie av del av bolig eller egen leie av bolig. Tvisteløsning for domstolene.  
 • Arbeidsrett: Ansettelsesavtaler, endringer i arbeidsforholdet, oppsigelse, avskjed og permittering. Mekling og tvister for domstolene.
 • Velferdsrett: Vi hjelper deg å forstå regelverket om ytelser fra NAV og bistår med blant annet søknader, møter og rettssaker. 

FOR BEDRIFTER:

 • Selskapsforhold: Stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, fusjon og fisjon, omdannelser og andre endringer i selskapet eller konsernet.
 • Kjøp og salg av selskaper: Forhandlinger, intensjonsavtaler, kjøpekontrakter, selskapsgjennomgang og oppgjørsfunksjon.
 • Arbeidsrett: Arbeidskontrakter, nedbemanning, permittering, oppsigelser og avskjed. 
 • Leiekontrakter: Forhandling om og inngåelse av leiekontrakter.
 • Kontrakter: Vi bistår i forhandlinger om og utforming av avtaler med leverandører, kunder og samarbeidspartnere. 
 • Tvisteløsning: Vi bistår i alle slags konflikter med mekling, forlik og rettssaker i alle instanser. 
 • Eiendomsutvikling: Vi tilbyr bistand i alle faser innen utvikling av bolig- og næringseiendom, herunder opsjonsavtaler, regulering, entreprise, salgsprosess og reklamasjoner. 
 • Utleie av eiendom: Inngåelse og oppfølging av leiekontrakter, reseksjonering, omregulering, fradeling og andre endringer av eiendom.
 • Eiendomstransaksjoner: Budgiving og kjøpekontrakter. Gjennomgang av eiendom og eiendomsselskap (Due Diligence) før kjøp. Oppgjørsfunksjon. 

Ta kontakt for mer informasjon