Tvisteløsning


Tvisteløsning

Vi har lang erfaring i tvisteløsning for både privatpersoner og bedrifter, og bistår regelmessig innenfor følgende tvistetyper:

- Forliksrådet: Omtvistede pengekrav og andre saker i første instans

- Tingretten: Alle typer tvister, både småkravssaker og allmennprosess 

- Lagmannsretten: Anke på dommer, kjennelser og beslutninger i første instans

- Midlertidig forføyning og arrest i eiendeler

- Jordskifte og skjønn 

- Tvangsfravikelse av eierseksjon og i husleiesaker og andre tvangsfullbyrdelsessaker

Vi avtaler ofte en fast pris eller en kostnadsramme for tvister basert på forventet omfang. Se Kontakt og priser for nærmere informasjon.